Menu Sluiten

6 miljoen redenen

Er zijn ruim 6600 vrijmetselaren in 150 loges in Nederland, Nederlandse Antillen, en Suriname. Wereldwijd zijn er 6 miljoen vrijmetselaren. Allemaal hebben zij hun eigen reden om te genieten van hun lidmaatschap van de orde der vrijmetselaren. Voor sommigen is die reden het maken van vrienden en vriendschappen. Anderen vinden hun reden in het helpen van anderen bij het ondersteunen van goede doelen. Maar voor de meesten is het een plezierige hobby. Elke vrijmetselaar heeft zijn eigen reden zich aan te sluiten bij de broederschap. Wat is jouw reden?

 

Beginselen

Vrijmetselarij is een van de werelds oudste en grootste niet religieuze, niet politieke, broederlijke en charitatieve organisatie. De grote aantrekkingskracht is voor velen het feit dat de leden komen uit alle geledingen van de samenleving, ongeacht ras, religie of sociaal economische status. De Waarde en normen zijn gebaseerd op integriteit, vriendschappelijkheid, eerlijkheid en vertrouwelijkheid.

 

VRIJMETSELARIJ DISCRIMINEERT NIET OP RAS, KLEUR, RELIGIE, POLITIEKE VOORKEUR OF SOCIALE STATUS

Masonic Talks I