Menu Sluiten

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen en elkaar daarbij helpen.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselaar gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken verbindt en tracht weg te nemen wat hen scheidt.

De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is.

En zo inspireren zij elkaar om een positieve impact te hebben op de wereld om hen heen. Het is echter niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

De Vrijmetselaar maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens en het mysterie van het leven uitbeelden. Zo ook de passer en de winkelhaak die in onderlinge verhouding iets over dit mysterie uitbeelden.

Wilt u meer weten over Vrijmetselarij of onze Loge De Drie Grote Lichten te Bilthoven, neem dan gerust en vrijblijvend contact op via het contactformulier te vinden op: www.ddgl.nl.